Strandpaviljoen De Boekanier

Nieuwvliet 2014

Voor Strandpaviljoen De Boekanier hebben wij een geheel nieuw paviljoen ontworpen. Dit nieuwe paviljoen wordt tegelijkertijd verder richting de zee verplaatst; op dit moment wordt het paviljoen langzaam opgeslokt door de achterliggende duinen. Het ontwerp werd door de opdrachtgever geprezen door de manier waarop het programma van eisen letterlijk vertaald is in een functionele plattegrond. Bijvoorbeeld een bar die zo ontworpen is dat deze tegelijkertijd het restaurant, het terras en de feestzaal kan bedienen. Daarnaast sluit de eenvoud en rust in de materiaalkeuze en de vorm van het ontwerp aan bij de uitstraling die de opdrachtgevers voor ogen hadden.